Kabaret Potem

Program poświęcony twórczości kabaretu, ilustrowany materiałami archiwalnymi. Przybliża działalność, osiągnięcia i codzienną pracę zespołu.