Jedna scena

Rozmowa z Jackiem Bławutem, reżyserem filmu „Jeszcze nie wieczór”. To opowieść o miłości, przemijaniu i aktorach, ich ekscentryczności, marzeniach zagrania jeszcze jednej, może już ostatniej wielkiej roli. Do Domu Aktora w Skolimow