Jedna scena

Rozmowa z reżyserem Feliksem Falkiem o jednej ze scen filmu „Komornik”, który ukazuje 48 godzin z życia komornika Lucjana Bohme, bezwzględnie egzekwującego długi. Jest wszechwładny, bezczelny i arogancki wobec swoich ofiar. Pod wpł