Jedna scena

„Nadzór” Wiesława Saniewskiego przez lata był zakazany przez cenzurę i uchodził za jeden z bardziej poszukiwanych filmów drugiego obiegu. Razem z reżyserem Michał Chaciński omawia kluczową scenę buntu w więziennym radiowęźle