Jedna scena

Michał Chaciński w archiwalnej rozmowie z Grzegorzem Królikiewiczem o jednej ze scen filmu „Przypadek Pekosińskiego”. Film przedstawia prawdziwą postać o niepowtarzalnej biografii. Pekosiński nie miał rodziny, nie wiedział, kim jes