Jedna scena

– Miałem takie hobby: zrobiłem najpierw „Niedzielę Barabasza”, gdzie monolog powtarza się 5 razy w różnych konfiguracjach. W tym filmie jest 4 albo 5 monologów i one się powtarzają – mówi Janusz Kondratiuk