Jedna scena

– Pomyślałem, żeby zrobić taki zegareczek szwajcarski, sytuację, która trochę przypomina tonący okręt... że szczury pierwsze uciekają – mówi Janusz Zaorski o scenie urodzin głównego bohatera w „Barytonie”.