Jedna scena

– Jeżeli ten film jest o samotności, to ta scena jest dobitnym dowodem na to, że depresja Magika nie znajduje pola, na którym może się z kimś skomunikować – mówi reżyser Leszek Dawid o pamiętnej scenie „samochodowej&rd