Jedna scena

Michał Chaciński rozmawia z Grzegorzem Królikiewiczem o najważniejszej scenie filmu „Sąsiady”. To opowieść o ludziach, którzy żyją obok nas, ale na co dzień ich nie dostrzegamy, wstydliwie spychając poza margines naszego świ