Jedna scena

Rozmowa z Januszem Zaorskim, twórcą dramatu „Jezioro Bodeńskie”. Scenariusz powstał na kanwie prozy Stanisława Dygata. Reżyser mówi o tym, dlaczego omawiana scena nie traci na aktualności. Zdradza swoją koncepcję, jak chciał