Jedna scena

Tematem jest scena operacji na otwartym mózgu, którą Krzysztof Zanussi zamieścił w filmie „Iluminacja”.