Jedna scena

– Kiedy dotarłem do Edwarda, dowiedziałem się że dziewięciu reżyserów filmowych zwróciło się już do niego z prośbą o adaptację. Dlaczego wybrał mnie? Przede wszystkim powiedziałem mu o swoich ambicjach, jakie wiążę z tym tekstem,