Jedna scena

Wizjoner Lech Majewski zrealizował może najbardziej przejmujący film o latach 50. PRL. „Wojaczek”, na bazie faktów z tragicznej biografii poety - katastrofisty, ma charakter eseju o kondycji artysty.