Jedna scena

Prowadzący Michał Chaciński rozmawia z reżyserem o kluczowej dla jego filmu scenie. Analiza jednej sceny jest sposobem na rozmowę o całym dziele filmowym, odtwarza tok myślenia reżysera, wyjaśnia jego decyzje artystyczne. Jest też okazją do nauczenia się podstaw warsztatu filmowego i lekcją kina. Między innymi „Erratum” Marka Lechkiego, „Szczęśliwy człowiek” Małgorzaty Szumowskiej, „Wymyk” Leszka Dawida, „Egoiści” Mariusza Trelińskiego, „Wszystko co kocham” Jacka Borcucha.