Jan Sebastian Bach – kantaty

Kantata Der Herr denket as uns BWV 196 stanowi jedną z najwcześniejszych kompozycji Bacha. Powstała w latach 1707–1708 i składa się z pięciu części: instrumentalnej sinfonii, chóru, arii sopranowej, duetu basu z tenorem oraz chóru