Jan Sebastian Bach – kantaty

Kantata Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 została skomponowana na pierwszą niedzielę po Trójcy Świętej w roku 1726. Tematem utworu jest nawoływanie do miłości opartej na Ewangelii, wspieranie potrzebujących oraz wezwanie do miłosierdzia wob