Jan Sebastian Bach – kantaty

8 października 2022 roku w kościele ewangelicko-reformowanym w Łodzi odbył się koncert złożony z kantat Jana Sebastiana Bacha. Podczas koncertu zabrzmiały: Brich dem Hungrigen dein Brot BMV 39, Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51, Vergnügte Ruh