Jan Sebastian Bach – kantaty

8 października 2022 roku w kościele ewangelicko-reformowanym w Łodzi odbył się koncert złożony z kantat Jana Sebastiana Bacha. Podczas koncertu zabrzmiały: Brich dem Hungrigen dein Brot BMV 39, Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51, Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust BWV 170 i Der Herr denket an uns. Wydarzenie to stało się inspiracją do czteroodcinkowej serii poświęconej każdej z wykonanych kantat religijnych Bacha. O utworach opowiadają m.in. prof. Szymon Paczkowski (UW), dr Karolina Mika (UMFC) i prof. Marek Głowacki (UJK).