Jan Nowak Jeziorański o...

Jan Nowak Jeziorański wspomina swoje spotkania z Piusem XII, Janem XXIII i Pawłem VI. Jak wyglądały audiencje i o jakich ważnych dla Polski sprawach opowiadał głowom Kościoła?