Jan Nowak Jeziorański o...

Jak doszło do wyboru ks. Karola Wojtyły na biskupa krakowskiego? Jak wyglądała jego droga do Rzymu, gdzie został wybrany na papieża? Wspomina Jan Nowak Jeziorański.