Jan Nowak Jeziorański o...

Jan Nowak Jeziorański podczas swego burzliwego życia rozmawiał z mężami stanu, dowódcami wojskowymi, ale i duchownymi. W filmie opowiada o spotkaniach z papieżami: Piusem XII, Janem XXIII, Pawłem VI i Janem Pawłem II, podczas których zawsze próbował zyskać poparcie Watykanu dla spraw Polski, znajdującej się w komunistycznym reżimie. W dokumencie oprócz filmowych materiałów archiwalnych wykorzystane są archiwa fotograficzne Instytutu Prymasowskiego.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2002

Czas trwania: 30 minut

Realizacja: Jerzy Kisielewski, Krzysztof Semeniuk