Jan Nowak Jeziorański o...

Jan Nowak Jeziorański podczas swego burzliwego życia rozmawiał z mężami stanu, dowódcami wojskowymi, ale i duchownymi. W filmie opowiada o spotkaniach z papieżami: Piusem XII, Janem XXIII, Pawłem VI i Janem Pawłem II, podczas których za