Jak żyje las...

W tym odcinku programu omówimy różnorodność biologiczną lasu z podziałem na jego warstwy, przedstawimy funkcje i znaczenie lasu.