Jak to działa?

Życie na Ziemi możliwe jest dzięki istnieniu cieniutkiej warstwy ochronnej - atmosfery. To właśnie atmosfera zawiera życiodajną mieszaninę gazów, czyli powietrze. Jednak to samo, co decyduje o istnieniu życia na naszej planecie, w wyjątkowych