Jak to działa?

Czy możliwy byłby świat bez ludzi? W wielu dziedzinach życia roboty już są w stanie nas wyręczyć, a postęp, z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach sprawia, że wizje maszyn wykonujących za nas wszystkie prace stają się powoli realne.