Jak to działa?

Słońce – najpotężniejsza naturalna elektrownia i źródło energii. Dzięki niej rosną rośliny, które można przetworzyć i uzyskać biopaliwo, bez niego nie działałyby panele słoneczne i elektrownie wiatrowe. W jego jądrze, przy tempera