Jak to działa?

Nie wszystkie dzieła sztuki i zabytki architektury radzą sobie z upływem czasu tak jak egipskie piramidy, a nawet one potrzebują wsparcia ze strony konserwatorów. Obrazy, freski, rzeźby, całe budynki musza pozostawać pod ich stałą opieką. Prac