Jak to działa?

Pierwsze żelazne linie kolejowe zbudowano na początku XIX wieku. Pionierem w tej dziedzinie była Wielka Brytania. Kolej szybko stała się jednym z najważniejszych środków transportu, zarówno towarów jak i dla pasażerów. Historia jej powstania zaczyna się jednak na długo przed epokowym wynalazkiem Jamesa Watta, czyli udoskonalonym silnikiem parowym, który rozpoczął rewolucję w przemyśle i oczywiście na torach.