Jak to działa?

Fundusze Europejskie wspierają również osoby z niepełnosprawnościami. Środki przekazywane są nie tylko na likwidację barier architektonicznych, ale również na szkolenia i staże, dzięki którym osoby te mogą się rozwijać i realizow