Jak to działa?

Fundusze Europejskie mają ogromny wpływ na rozwój sektora medycznego. To nie tylko wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę i sprzęt, ale również podnoszenie kompetencji personelu medycznego, badania profilaktyczne, czy prowadzenie badań nad nowymi metodami leczenia.