Jak to działa?

Od wielu lat jest jasne, że tempo, w którym dziś zużywamy paliwa kopalne, doprowadzi wkrótce do ich całkowitego wyczerpania. Alternatywą jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych takich jak wiatr, woda, słońce albo biopaliwa,