Jak to działa?

Przez wiele lat wydawało się to nieprawdopodobne, nielogiczne i przeczące prawom fizyki, że śmigłowce mogą latać. Dziś dokładnie wiemy, jak i dlaczego śmigłowce latają, co tłumaczymy. Pokazujemy również jak one powstają.