Jak było?

29 kwietnia 1978 roku Andrzej Gwiazda, Antoni Sokołowski i Krzysztof Wyszkowski utworzyli Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Wcześniej, w lutym tego roku z inicjatywy Kazimierza Świtonia WZZ powstały na Śląsku. W październiku 1979 roku utworzono WZZ Po