Jak było?

19 kwietnia 1943 roku. o godzinie szóstej rano, w przeddzień żydowskiego święta Pesach, Niemcy wkroczyli na teren warszawskiego o getta. Przystąpiono do zarządzonej przez Heinricha Himmlera akcji jego ostatecznej likwidacji. W tym czasie w get