Jak było?

Na początku marca 1940 roku ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR – Ławrientij Beria –skierował do Stalina notatkę, w której stwierdził, że NKWD uważa za uzasadnione rozstrzelanie polskich jeńców wojennych przetrzymywanych