Jak było?

Podwyżki, strajki i ostra amunicja wystrzelona do ludzi, których wcześniej zachęcono do powrotu do pracy. Wskutek wydarzeń z grudnia 1970 roku zmieniła się w Polsce władza. Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC PZPR zastąpił Edward