Jak było?

18 marca 1921 roku podpisany został traktat ryski. Kończył on formalnie niewypowiedzianą wojnę polsko-bolszewicką. W wyniku kilkumiesięcznych negocjacji postanowiono, że Rzeczpospolita odzyska ziemie utracone w wyniku drugiego i trzeciego zaboru. Dod