Jak było?

18 marca 1921 roku podpisany został traktat ryski. Kończył on formalnie niewypowiedzianą wojnę polsko-bolszewicką. W wyniku kilkumiesięcznych negocjacji postanowiono, że Rzeczpospolita odzyska ziemie utracone w wyniku drugiego i trzeciego zaboru. Dodatkowo Polska miała odzyskać rekompensatę w wysokości 30 milionów rubli w złocie oraz zwrot niektórych dzieł sztuki. Ustalenia dotyczące granic przetrwały do 1939 roku.