Jak było?

Od 15 do 21 grudnia 1948 roku w Warszawie odbywał się Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Tym samym powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Miała ona prowadzić naród do „socjalizmu