Jak było?

29 listopada 1830 roku czyn warszawskich podchorążych zainicjował powstanie narodowe, które jak się uważa, miało największe szanse na końcowe zwycięstwo. Faktem jest, że Królestwo Polskie w 1830 roku, pod sprawnym zarządem ministra skarbu ks. Konstantego Druckiego - Lubeckiego, miało najlepsze w całym okresie od 1815 do 1914 roku warunki do podjęcia tak wielkiego wyzwania, jak powstanie zbrojne. Zarazem był to jedyny zryw, który mógł przynieść i przyniósł polskiej sprawie tak wielki uszczerbek w XIX wieku – utratę daleko idącej autonomii, straty w zakresie kultury, likwidację osobnej polskiej armii, rusyfikację administracji, katorgę tysięcy ludzi. Jednak jego mit przetrwał. Jak budował on naszą tożsamość narodową w kolejnych latach niewoli?