Jak było?

29 listopada 1830 roku czyn warszawskich podchorążych zainicjował powstanie narodowe, które jak się uważa, miało największe szanse na końcowe zwycięstwo. Faktem jest, że Królestwo Polskie w 1830 roku, pod sprawnym zarządem ministra skar