Jak było?

28 czerwca 1919 roku w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego, 27 państw zwycięskiej koalicji podpisało traktat pokojowy z Niemcami. Pokonane państwa nie zostały zaproszone na konferencję. W obradach nie uczestniczyła także Rosja bolszewicka. Liczący 440 artykułów traktat został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku. Mówił o przebiegu granic w Europie i statusie Niemiec na kontynencie. Zostały one obarczone winą za wywołanie wojny w Europie.


Pierwsza część traktatu dotyczyła nowo powstałej Ligi Narodów, organizacji politycznej, która miała rozstrzygać spory międzynarodowe. Ład wersalski przetrwał niecałe dwadzieścia lat. Europy, a jak się wkrótce okazało, także i świata, nie udało się uchronić przed kolejną wojną.