Jak było?

Atak na Pałac Zimowy w Piotrogrodzie i jego zajęcie, to jeden z wielu mitów rewolucji październikowej, który dość szybko uzyskał miano faktu. Zatem, co było prawdą, a co mitem tego bolszewickiego przewrotu? Może tylko fakt, że wybuch rewolucji w Rosji – w nocy z 24 na 25 października 1917 roku – kończył trwający od lutego okres dwuwładzy, kiedy to po obaleniu caratu władzę sprawowały równocześnie Rząd Tymczasowy i Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich?