Jak było?

Kiedy w 1945 roku świat świętował zakończenie wojny, wydawać by się mogło, że wielu Polaków będzie mogło wreszcie powrócić do swoich domów. Byli wśród nich zarówno żołnierze służący w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, jak i więźniowie obozów koncentracyjnych oraz robotnicy przymusowi. Byli to także Polacy, którym udało się w 1939 roku opuścić Polskę i przedostać na Zachód. Niestety, decyzje polityczne podjęte przez aliantów zmusiły tysiące z nich do pozostania za granicą. Dla nich w nowej, komunistycznej Polsce nie było miejsca. Decydując się na emigrację, skazywali się na polityczny niebyt. Wielcy nieobecni. Żołnierze, literaci, naukowcy... Polacy. Jaki wpływ mieli na naszą kulturę? Co dali Polsce mieszkając poza jej granicami?