Jak było?

11 października 1962 roku papież Jan XXIII zainaugurował Sobór Watykański II. Było to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła rzymskokatolickiego. Przygotowania trwały dwa lata.


– Sobór nie został zwołany dla określenia doktrynalnego stanowiska, ale by wspólne dzieło odpowiadało dzisiejszym potrzebom i oczekiwaniom poszczególnych narodów (...). Kościół nie może oddalić się od świętej spuścizny prawd otrzymanych od swoich ojców. Musi jednak też patrzeć w przyszłość, rozpoznawać nowe warunki i sposób życia, które ukazują współczesny świat, otwierając szeroką drogę dla katolickiego apostolatu – mówił Jan XXIII otwierając obrady.


Sobór obradował w czterech sesjach. Pierwszej przewodniczył Jan XXIII. Pozostałym, wybrany po jego śmierci, papież Paweł VI. Sobór trwał 4 lata. Został zakończony 8 grudnia 1965 roku. Jakie efekty przyniósł? Czy przygotował Kościół do dialogu ze współczesnym światem? I wreszcie, jaki był Kościół w przededniu wyboru na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły?