Jak było?

Okupacyjne prawo niemieckie w Polsce za pomoc udzielaną Żydom przewidywało wyłącznie karę śmierci. Nie brakło jednak sprawiedliwych, którzy w obliczu zagrożenia pospieszyli z pomocą potrzebującym. Często, zarówno Polacy, jak i Żydzi, których los postawił naprzeciw siebie, nie znali nawet swojego imienia. Zresztą, nie ono wówczas było najważniejsze. Liczyła się wyciągnięta z pomocą dłoń.