Jak było?

Okupacyjne prawo niemieckie w Polsce za pomoc udzielaną Żydom przewidywało wyłącznie karę śmierci. Nie brakło jednak sprawiedliwych, którzy w obliczu zagrożenia pospieszyli z pomocą potrzebującym. Często, zarówno Polacy, jak i Żydzi, kt