Jak było?

W niedzielny wczesny ranek, między godziną czwartą a piątą, 17 września 1939 roku ze strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza zaczęły spływać meldunki o ataku wojsk sowieckich. Stalin przystąpił do realizacji podpisanego 23 sierpnia 1939 tajnego zapisu pa