Jak było?

Latem 1980 roku Polska pogrąża się w kryzysie ekonomicznym. W odpowiedzi na wprowadzoną 1 lipca podwyżkę cen mięsa przez kraj przechodzi fala strajków, które trwają niemal do końca miesiąca. 14 sierpnia rozpoczyna się kolejny protest. Komitet strajkowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina domaga się przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz. 16 sierpnia pojawiają się w stoczni przedstawiciele innych strajkujących zakładów. Zostaje powołany Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 17 sierpnia protestujący przedstawiają 21 postulatów, żądań nie tylko ekonomicznych, ale i politycznych. Kolejne zakłady przyłączają się do strajków. Władze podejmują negocjacje. Dochodzi do podpisania tzw. porozumień sierpniowych. 17 września powstaje NSZZ „Solidarność”.