Jak było?

5 czerwca 1967 r. rozpoczęła się wojna sześciodniowa. Rozegrała się ona pomiędzy Izraelem a krajami arabskimi. Była wielkim sukcesem armii izraelskiej. Wojna sześciodniowa miała wpływ na wydarzenia zarówno na świecie, jak i w Polsce. PRL zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem, a Władysław Gomułka podczas swojego wystąpienia powiedział: „Nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna”. Rozpoczęły się czystki kadrowe w aparacie partyjnym i państwowym. Było to preludium wydarzeń marca ’68.