Jak było?

Narodowe Siły Zbrojne wywodziły się z przedwojennego obozu narodowego. Spośród działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego w 1939 roku powstała Grupa „Szańca”. Ta zaś z kolei utworzyła działającą do 1942 roku Organizację Wojskową Związek