Jak było?

Rok 1968, nazywany „rokiem barykad”, był jednym z najbardziej burzliwych okresów w powojennej historii. Rewolucyjne hasła szczególną popularność zdobyły wśród młodzieży studenckiej niemal na całym świecie. Największe rozmiary studencka rewolta przybrała nad Sekwaną. Republika Francuska miała za sobą dwadzieścia lat powojennego wzrostu gospodarczego, podczas którego Francuzi skupili się na zarabianiu i konsumpcji. Gdy więc nowe pokolenie – będące owocem powojennego baby boom – osiągnęło pełnoletniość, sprzeciwiło się ono takiemu stylowi życia i podjęło próbę zburzenia dotychczasowego ładu. Zaczęło się od protestów studenckich i starć z policją...