Jak było?

Wiosną 1988 roku pogłębiający się kryzys ekonomiczny wywołał protesty, jakich nie było od czasu ogłoszenia stanu wojennego. Jednocześnie komuniści sprzeciwiali się rejestracji Komisji Zakładowych „Solidarności”, co w konsekwencji doprowad