Ja, alkoholik

Jacek na zajęciach trenuje umiejętność odmowy picia alkoholu. Zbyszek udaje się do schroniska dla bezdomnych. Jacek odbywa poważną rozmowę z córką.