Informacje kulturalne

Sylwetka pisarza Krzysztofa Bieleckiego. Polski prozaik, który debiutował w 1980 roku na łamach miesięcznika „Nowy Wyraz” i od lat publikuje w „Twórczości”, jest laureatem nagród literackich: im. Wyspiańsk